Terminologie

PLU - Počet položek zboží uložených v pokladně. Například papriková klobása, mléko plnotučné, Fanta, Coca - cola.
EAN - Počet položek zboží s čárovým kódem, které jsou uloženy v pokladně.
GLU - Restaurační funkce - počet zákaznických účtů nebo stolů uložených v pokladně.
Obchodní pokladny - jsou registrační pokladny určené k provozu v obchodech. Programové a funkční vybavení je optimalizováno na provoz v obchodní síťi.
Restaurační pokladny - jsou registrační pokladny určené k používání v barech, rychlém občerstvení, pivnicích, restauracích a hotelech. Programové a funkční vybavení je optimalizováno na provoz v oblasti pohostinství.
Numerická tiskárna - umožňuje tisk číslic, nebo pevně definovaných skupin znaků na účtenky nebo žurnál. Tisk se provádí pomocí typového válce nebo typových koleček.
Termotiskárna - umožňuje tisk číslic i znaků na účtenky nebo žurnál, lze proto použít uživatelem definované názvy PLU, DPT, EAN, pokladních, loga a obslužných textů. Oproti jehličkové tiskárně je možné tisknout grafické logo. Tisk se provádí pomocí teplocitlivého papíru. Výhodou oproti numerické a jehličkové tiskárně je vysoká rychlost tisku, bezhlučnost a minimální náklady na údržbu tiskárny.
Tiskárna s jedním tiskovým místem - tiskárna používá pouze jednu papírovou pásku, která slouží jako žurnál (záznam pokladních operací) nebo účtenka. V případě, že je třeba tisknout účtenku i žurnál zároveň je nutno použít speciální dvojitou průklepovou pásku. Tato tiskárna se používá u nejjednodušších pokladen.
Tiskárna se dvěma tiskovými místy - tiskárna používá dvě papírové pásky, jedna slouží jako žurnál (záznam pokladních operací) a druhá pro tisk účtenek. Taková tiskárna se používá u střední a vyšší třídě pokladen.
Tlačítková klávesnice - klávesy jsou na pokladně fyzicky odděleny, používá se u obchodních pokladen, kde je potřeba rychlé a přesné registrace.
Plochá klávesnice - klávesy jsou umístěny pod společnou průhlednou fólií, používá se v restauračních pokladnách, kde se vyžaduje, aby klávesnice byla odolná proti vlhku a bylo možné použít kláves přímých PLU. Přímé klávesy maximálně zjednoduší a zrychlí obsluhu tím, že lze názvy PLU (jídelníček) napsat přímo na klávesy. Změna jídelníčku se provede pouze výměnou popisu.
Rozlišení obsluhy - obsluhu pokladen je možno odlišit pomocí kódů, čísel, tlačítek, kláves, nebo klíčů. Na uzávěrkách je možné sledovat transakce a tržby za každou obsluhu.
Pokladní klíče - obsluha pokladny pro svou identifikaci používá speciální pokladní klíče.
Pokladní zásuvka - slouží k ukládání pokladní hotovosti.
Snímač čárového kódu - pokladna umožňuje registraci zboží s čárovým kódem.
Kuchyňská tiskárna - umožňuje tisk objednávek na vzdálených pracovištích (kuchyních, výčepech).
Slip tiskárna - umožňuje tisk účtů pro zákazníky na hlavičkové, předem předtištěné účtence.
Denní uzávěrky - slouží k získání informací o prodeji za celý den. Existují například uzávěrky provedených transakcí, PLU, EAN, pokladních, hodinových prodejů ap. Po uzavření dne - vynulování uzávěrky se tato data ukládají do měsíčních uzávěrek.
Měsíční uzávěrky - slouží k získání informací o prodeji za celý měsíc. Existují například uzávěrky provedených transakcí, PLU, EAN, pokladních, hodinových prodejů ap.
Možnost platby kreditní kartou - umožňuje rozlišit bezhotovostní kreditní platbu od platby hotovostní. Rozlišení plateb se promítne do pokladních uzávěrek.
Možnost platby šekem - umožňuje rozlišit bezhotovostní platbu šekem od platby hotovostní. Rozlišení plateb se promítne do pokladních uzávěrek.
Snadné programování - umožňuje intuitivní programování registrační pokladny bez použití programových kódů, pouze pomocí tlačítek na klávesnici a nápovědy na alfanumerickém displeji.
Připojení váhy - takto označené pokladny umožňují připojení elektronických vah, např. CAS AP
ONLINE - pokladny s tímto onačením lze připojit k osobnímu počítači.
INLINE - pokladny s tímto onačením lze propojit do sítě pokladen master-satelit. Master je pokladnou hlavní, spojenou s PC a satelity jsou podřízené.
Infračervený přenos - technologie bezdrátového infračerveného přenosu slouží k přenosu PLU, DPT z elektronických organizátorů SHARP do pokladny, nebo k použití externí textové programovací klávesnice.
Elektronický žurnál na kartě - elektronický žurnál se ukládá na paměťovou kartu. Po vyčerpání kapacity karty je možno použít novou kartu a starou uschovat. Uživatel ušetří tímto řešením náklady na nákup a skladování kotoučků papíru pro kontrolní pásku.
Tiskárna s jedním tiskovým místem EJ - tiskárna používá pouze jednu papírovou pásku pro tisk pokladních účtenek. Data určená pro tisk žurnálové (kontrolní) pásky se ukládají do paměti pokladny, odkud se vytisknou podle potřeby.
Paměťová karta SD - slouží k ukládání elektronického žurnálu, prodejních dat a záloh nastavení pokladny na výměnnou paměťovou kartu SD.
Registrační pokladna kompatibilní se zavedením měny EURO - takto označená registrační pokladna je připravena na zavedení společné evropské měny EURO. Podporuje tři období zavádění společné měny.
Prohlížení elektronické kontrolní pásky (žurnálu) - Data transakcí jsou uchovávána v paměti elektronické kontrolní pásky. Chcete-li zobrazit data ze žurnálu, stiskněte klávesu EJ VIEW . Zobrazí se data poslední transakce. Pro prohlížení dat předchozích transakcí tiskněte opakovaně klávesu EJ VIEW.
Záložní baterie pro provoz pokladny bez síťového napájení 230V. Dodává se jako příslušenství.