Terminologie

PLU - Počet položek zboží uložených v pokladně. Například papriková klobása, mléko plnotučné, Fanta, Coca - cola.
EAN - Počet položek zboží s čárovým kódem, které jsou uloženy v pokladně.
GLU - Restaurační funkce - počet zákaznických účtů nebo stolů uložených v pokladně.
Obchodní pokladny - jsou registrační pokladny určené k provozu v obchodech. Programové a funkční vybavení je optimalizováno na provoz v obchodní síťi.
Restaurační pokladny - jsou registrační pokladny určené k používání v barech, rychlém občerstvení, pivnicích, restauracích a hotelech. Programové a funkční vybavení je optimalizováno na provoz v oblasti pohostinství.
Numerická tiskárna - umožňuje tisk číslic, nebo pevně definovaných skupin znaků na účtenky nebo žurnál. Tisk se provádí pomocí typového válce nebo typových koleček.
Termotiskárna - umožňuje tisk číslic i znaků na účtenky nebo žurnál, lze proto použít uživatelem definované názvy PLU, DPT, EAN, pokladních, loga a obslužných textů. Oproti jehličkové tiskárně je možné tisknout grafické logo. Tisk se provádí pomocí teplocitlivého papíru. Výhodou oproti numerické a jehličkové tiskárně je vysoká rychlost tisku, bezhlučnost a minimální náklady na údržbu tiskárny.
Tiskárna s jedním tiskovým místem - tiskárna používá pouze jednu papírovou pásku, která slouží jako žurnál (záznam pokladních operací) nebo účtenka. V případě, že je třeba tisknout účtenku i žurnál zároveň je nutno použít speciální dvojitou průklepovou pásku. Tato tiskárna se používá u nejjednodušších pokladen.
Tiskárna se dvěma tiskovými místy - tiskárna používá dvě papírové pásky, jedna slouží jako žurnál (záznam pokladních operací) a druhá pro tisk účtenek. Taková tiskárna se používá u střední a vyšší třídě pokladen.
Tlačítková klávesnice - klávesy jsou na pokladně fyzicky odděleny, používá se u obchodních pokladen, kde je potřeba rychlé a přesné registrace.
Plochá klávesnice - klávesy jsou umístěny pod společnou průhlednou fólií, používá se v restauračních pokladnách, kde se vyžaduje, aby klávesnice byla odolná proti vlhku a bylo možné použít kláves přímých PLU. Přímé klávesy maximálně zjednoduší a zrychlí obsluhu tím, že lze názvy PLU (jídelníček) napsat přímo na klávesy. Změna jídelníčku se provede pouze výměnou popisu.
Rozlišení obsluhy - obsluhu pokladen je možno odlišit pomocí kódů, čísel, tlačítek, kláves, nebo klíčů. Na uzávěrkách je možné sledovat transakce a tržby za každou obsluhu.
Pokladní klíče - obsluha pokladny pro svou identifikaci používá speciální pokladní klíče.
Pokladní zásuvka - slouží k ukládání pokladní hotovosti.
Snímač čárového kódu - pokladna umožňuje registraci zboží s čárovým kódem.
Kuchyňská tiskárna - umožňuje tisk objednávek na vzdálených pracovištích (kuchyních, výčepech).
Slip tiskárna - umožňuje tisk účtů pro zákazníky na hlavičkové, předem předtištěné účtence.
Denní uzávěrky - slouží k získání informací o prodeji za celý den. Existují například uzávěrky provedených transakcí, PLU, EAN, pokladních, hodinových prodejů ap. Po uzavření dne - vynulování uzávěrky se tato data ukládají do měsíčních uzávěrek.
Měsíční uzávěrky - slouží k získání informací o prodeji za celý měsíc. Existují například uzávěrky provedených transakcí, PLU, EAN, pokladních, hodinových prodejů ap.
Možnost platby kreditní kartou - umožňuje rozlišit bezhotovostní kreditní platbu od platby hotovostní. Rozlišení plateb se promítne do pokladních uzávěrek.
Možnost platby šekem - umožňuje rozlišit bezhotovostní platbu šekem od platby hotovostní. Rozlišení plateb se promítne do pokladních uzávěrek.
Snadné programování - umožňuje intuitivní programování registrační pokladny bez použití programových kódů, pouze pomocí tlačítek na klávesnici a nápovědy na alfanumerickém displeji.
Připojení váhy - takto označené pokladny umožňují připojení elektronických vah, např. CAS AP
ONLINE - pokladny s tímto onačením lze připojit k osobnímu počítači.
INLINE - pokladny s tímto onačením lze propojit do sítě pokladen master-satelit. Master je pokladnou hlavní, spojenou s PC a satelity jsou podřízené.
Infračervený přenos - technologie bezdrátového infračerveného přenosu slouží k přenosu PLU, DPT z elektronických organizátorů SHARP do pokladny, nebo k použití externí textové programovací klávesnice.
Elektronický žurnál na kartě - elektronický žurnál se ukládá na paměťovou kartu. Po vyčerpání kapacity karty je možno použít novou kartu a starou uschovat. Uživatel ušetří tímto řešením náklady na nákup a skladování kotoučků papíru pro kontrolní pásku.
Tiskárna s jedním tiskovým místem EJ - tiskárna používá pouze jednu papírovou pásku pro tisk pokladních účtenek. Data určená pro tisk žurnálové (kontrolní) pásky se ukládají do paměti pokladny, odkud se vytisknou podle potřeby.
Paměťová karta SD - slouží k ukládání elektronického žurnálu, prodejních dat a záloh nastavení pokladny na výměnnou paměťovou kartu SD.
Registrační pokladna kompatibilní se zavedením měny EURO - takto označená registrační pokladna je připravena na zavedení společné evropské měny EURO. Podporuje tři období zavádění společné měny.
Prohlížení elektronické kontrolní pásky (žurnálu) - Data transakcí jsou uchovávána v paměti elektronické kontrolní pásky. Chcete-li zobrazit data ze žurnálu, stiskněte klávesu EJ VIEW . Zobrazí se data poslední transakce. Pro prohlížení dat předchozích transakcí tiskněte opakovaně klávesu EJ VIEW.
Záložní baterie pro provoz pokladny bez síťového napájení 230V. Dodává se jako příslušenství.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.