Jak vybrat správnou váhu?

Jakou váhu vlastně potřebujete?

Zohledněte veškerá hlediska pro výběr váhy:

 • potřebujete váhu, která je vybavena čitelným LCD displejem?
 • je pro vás důležitá odolnost váhy proti vlhkosti?
 • vybíráte váhu do gastro provozu nebo bude váha ve styku s potravinami?
 • očekáváte od váhy tisk účtenek a/nebo etiket?
 • kolik informací má být na účtence z váhy uvedeno (jednotková cena, celková cena, hmotnost, datum, název obchodu, název zboží, čárový kód a další údaje)?
 • uvažujete o pořízení scanneru s integrovanou váhou (k zabudování do pokladního boxu)?

 

Při výběru váhy se vyplatí konzultovat své představy a požadavky s odborníky, kteří vám pomohou zvolit nejideálnější řešení a přitom respektují normy pro obchodní vážení podle zákona o metrologii.

 

Obchodní váhy

Obchodní váhy jsou zařízení používaná v přímém obchodním styku, ať už na vážení zboží, nebo jednotlivých surovin. Nejčastěji se pro přímý obchodní styk používají pultové váhy s výpočtem ceny. To znamená, že váhy automaticky počítají cenu po zadání jednotkové ceny za 1 kg. Obchodní váhy mají displej na straně obsluhy i na straně zákazníka, kde je umístěn buď pod vážicí miskou v těle váhy, nebo na nožce váhy.

Obchodní váhy používané pro prodej, to znamená, že cena pro platbu se stanovuje na základě údajů z váhy, se nazývají stanovená měřidla. Ta podléhají povinnosti ověřování, které provádí Český metrologický institut (ČMI). Platnost pak trvá od okamžiku ověření po následující celé dva kalendářní roky. Pokud tedy byly váhy ověřeny např. v únoru roku 2010, platí toto ověření až do konce roku 2012. Do této doby by měly být váhy znovu úředně ověřeny (cejchovány).


Váhy pro gastronomii

Tzv. gastro váhy se používají především v kuchyních a skladech k vážení surovin a porcí, ale i ke kontrolnímu vážení při příjmu zboží. Váhy používané v gastronomii mohou být provedeny v kombinaci plast a nerez, ale nejpraktičtější je kompletně nerezové provedení v kombinaci s krytím proti vlhkosti, nebo dokonce proti stříkající vodě. Gastro váhy mají pouze jeden displej k zobrazení hmotnostních údajů. Za příplatek je možné připojit další displej nebo jiné externí zařízení. Některé gastro váhy jsou vybaveny komunikačním portem RS-232 pro připojení k libovolnému počítači, pokladně nebo externí tiskárně.

Můstkové váhy

 Můstkové váhy jsou zařízení sloužící jak pro vážení v obchodním styku, tak i pro kontrolní vážení. Nejčastěji jsou umisťovány na podlahu nebo stolek, případně lze váhy přímo zapustit do podlahy. Můstkové váhy se liší jak ve velkém rozpětí váživosti (od 3 kg do 500 kg), různé velikosti (200x200 mm až 800x800 mm), ale i provedením použité konstrukce.

Obecně lze říci, že můstkové váhy v lakovaném provedení jsou ideální do suchého prostředí a do provozů, kde nedochází ke styku s agresivními chemickými látkami. Nerezové můstkové váhy jsou naopak vhodné i do provozů, kde dochází k silnému působení agresivních látek a kde je vysoká vlhkost prostředí. Kromě toho je nerezové provedení můstkové váhy požadováno z hygienického hlediska v provozech, kde dochází ke kontaktu s potravinami.

Samotná konstrukce můstkové váhy je zhotovena z ocelových profilů opatřených komaxitovým nástřikem nebo jako nerezová konstrukce. Vrchní krycí plech váhy je nerezový s uzavřenými boky a používá se v případě umístění váhy na podlahu nebo stolek. Nerezový rovný plech s možností odklopení se používá při umístění váhy do podlahy, případně je použitý hliníkový plech vrapovaný rovný.

Váhy nájezdové

Nájezdové váhy jsou vážicí zařízení se sníženou vážicí plochou, aby nájezdová výška byla co nejnižší pro bezproblémový nájezd na váhy. Konstrukčně jsou váhy řešeny následovně - jeden nebo dva nájezdy jsou ukotveny do země a do nich je následně usazen můstek. 

Nájezdové váhy se používají především ve výrobnách masného průmyslu, ve skladech či výrobních procesech, v nichž je potřeba najíždět na váhy, ale není možné jejich zabudování do podlahy.

Váhy podlahové

Podlahové váhy mají rozsáhlé uplatnění ve všech průmyslových oblastech. Můstkové váhy usazované na podlahu nebo zabudované přímo do podlahy jsou používány jak v obchodním styku, tak i pro kontrolní vážení. Podlahové váhy bývají větších rozměrů a jsou konstruovány pro vyšší zatížení

Konstrukčně jsou podlahové váhy řešeny jak do suchého a prašného prostředí, kdy je používání lakované provedení, tak i do provozů s vlivem silně agresivních látek (vlhkost, stříkající voda, chemické vlivy). Nerezové provedení váhy je požadováno z hygienických důvodů i v provozech, kde dochází ke kontaktu s potravinami.

Váhy paletové

Paletové váhy jsou zařízení určené pro vážení zboží umístěného na paletách. K paletovým vážním můstkům se připojují různé vážicí jednotky, a to na základě požadavků na typ funkce a druh provozu. Používání paletové váhy v obchodním styku znamená povinnost použít certifikovanou vážicí jednotku. Pro kontrolní vážení lze použít libovolnou vhodnou vážicí jednotku.

Vážicí paletové vozíky

Vážicí paletové vozíky jsou nejčastěji používány ve skladech, expedicích, překladištích apod. ke kontrolnímu vážení zboží na paletách, ale na trhu jsou i paletové vážicí vozíky, které lze ověřovat a používat tak i pro obchodní vážení.

Vážicí paletové vozíky jsou zhotoveny z ocelových profilů. V suchém prostředí postačí paletové vážicí vozíky lakované, ale vážicí vidlice mohou být i nerezové. Váhy jsou integrované přímo v paletových vozících a vybírat lze vážicí paletové vozíky nejen podle potřebné konstrukce, ale i podle různé váživosti a použitých pojezdových kol, aby vyhovovaly danému prostředí a povrchu, na němž se budou paletové vozíky pohybovat.

Váhy nápravové

Nápravové váhy jsou vážicí zařízení sloužící ke zjišťování hmotnosti jak celkového nákladu vozidla, tak i zatížení jednotlivých náprav. Na trhu je velké množství automobilových vah, které se však velmi liší jak pořizovací cenou, tak přesností měření nebo náročností instalace.

Vzduchové a tenzometrické váhy z naší nabídky lze instalovat poměrně jednoduše, na jakékoli nákladní auto, a to za příznivou cenu pro zákazníka, v porovnání s konkurenčními výrobky z kategorie „nápravové váhy". Nápravové váhy v naší nabídce pracují s nízkou odchylkou a navíc komunikují s bezdrátovým ručním přijímačem do vzdálenosti 150 m od automobilu.

Váhy počítací

Počítací váhy jsou zařízení sloužící ke stanovení počtu kusů na základě hmotnosti výrobku. Počítací váhy mají obvykle jeden displej, k některým typům váhy je možné za příplatek připojit druhý displej. Toho se nejčastěji využívá v obchodním styku, aby měl zákazník kontrolu nad hodnotami, které váhy indikují.


Počítací váhy pracují na základě dvou různých principů:

 • Váha vypočítá hmotnost jednoho kusu na základě navážení určitého počtu součástek a zadání jejich počtu. Následně váha reaguje na přidávání či ubírání součástek a průběžně ukazuje jejich aktuální počet. V tomto případě platí, že čím nižší je hmotnost jedné součástky, tím vyšší počet součástek je potřeba na váhu položit, aby si váha přesněji spočítala hmotnost jednoho kusu, tzv. referenční hmotnost.
 • Na přesné váze byla zjištěna hmotnost jedné součástky a po vložení libovolného počtu součástek na počítací váhu se zadá hmotnost jednoho dílu. Váha okamžitě zobrazí počet aktuálně vážených součástek.

 

Váhy s nižší váživostí jsou citlivější, to znamená, že mají větší přesnost. Pro správný výběr počítací váhy je potřeba zaměřit se na součástku s nejnižší hmotností, kterou bude potřeba vážit. Všechny počítací váhy mají v parametrech uvedenou nejmenší počitatelnou hmotnost a na základě těchto dvou hodnot lze potřebnou váhu zvolit tak, aby opravdu dobře sloužila.

Stolní počítací váhy mají maximální váživost 30 kg. Pro obchodní styk je nutné volit počítací váhy ověřitelné, pro kontrolní vážení postačí počítací váhy bez úředního ověření.

Váhy závěsné, jeřábové

Závěsné a jeřábové váhy jsou zařízení sloužící pro vážení materiálů, surovin a různých předmětů, které jsou zavěšeny na jeřábu nebo jiném zařízení.

Závěsné váhy v nižší cenové relaci jsou využívány především pro kontrolní vážení v neobchodním styku. Obvyklá váživost je v rozmezí od 30 kg do 1 000 kg. Závěsné váhy využívají jak myslivci a rybáři k vážení úlovků, tak i výrobny pro vážení nejrůznějších předmětů.

Ověřitelné závěsné a jeřábové váhy slouží především k vážení materiálů a surovin v prodejnách a výrobnách hutního materiálu nebo ve slévárnách. Váhy jsou certifikovány podle zákona o metrologii a podléhají ověřování. Váživost ověřitelných závěsných a jeřábových vah je v rozmezí od 300 kg do 10 tun. Váhy jsou obvykle vybaveny dálkovým ovládačem a dobíječkou. Elektronika je dokonale utěsněna proti prachu a vodě krytím IP-65. Závěsné a jeřábové váhy lze doplnit celou řadou přídavných zařízení jako je přídavný displej s tiskárnou, paměťový modul pro sčítání položek, velké přídavné displeje, tiskárny etiket a vážních lístků apod.
Závěsné a jeřábové váhy bez možnosti ověření slouží pouze pro technologické vážení. Váhy lze používat pouze pro kontrolní vážení jako provozní měřidla. Obvyklá váživost je v rozmezí od 1 000 kg do 50 tun.

Váhy řeznické (visuté)

Řeznické visuté váhy slouží k vážení surovin a zboží pro přípravu výrobků nebo jsou využívány pro příjem a expedici výrobků. Vzhledem k tomu, že se jedná o váhy přicházející do styku s potravinami, musí být zhotoveny z nerezu. Agresivita daného prostředí obvykle vyžaduje krytí váhy proti vodě IP‑65 a vyšší.

Řeznické váhy jsou k dispozici v širokém rozmezí váživosti (od 1,5 kg až do 15 000 kg), čemuž odpovídají i rozměry vážicí plochy (od 200x200 mm až do 3 000x3 000 mm). Menší řeznické váhy se umísťují na pracovní pult nebo stolek, podlahové řeznické váhy se umísťují na podlahu nebo se přímo zabudovávají do podlahy. Na trhu jsou k dostání i paletové řeznické váhy, které lze díky kolečkům přemísťovat na různá místa vážení. 

Váhy příjmové a expediční

Příjmové a expediční váhy jsou k dispozici v širokém rozmezí váživosti. Jedná se o stolní nebo můstkové váhy, které se používají především pro příjem a expedici zboží.

Pro malé hmotnosti se používají stolní váhy nerezové nebo lakované s nerezovou vážicí plochou. Umísťují se zpravidla na stolek nebo pult. Příjmové a expediční váhy pro menší hmotnosti mají rozměr vážicí plochy od 200x200 mm do 400x400 mm a váživost od 1,5 kg do 60 kg.

Pro vážení vyšších hmotností jsou vhodné můstkové váhy, které se umísťují jak na stolek nebo pult, tak i na podlahu nebo přímo do podlahy. Váhy mají rozměry obvykle do 800x800 mm a váživost v rozmezí od 60 kg do 600 kg.

Pro nejvyšší hmotnosti a velké rozměry zboží se používají můstkové váhy, které se umísťují buď na podlahu, nebo se zabudovávají přímo do podlahy. Dále se používají nájezdové váhy nebo váhy paletové, které jsou opatřeny kolečky a madlem, aby je bylo možné přemísťovat na různá místa vážení.

Váhy pro technologie a sklady

Váhy pro technologie a sklady slouží k vážení výrobků nebo součástek ve skladech a výrobním procesu. Menší váhy jsou k dispozici nejčastěji v provedení plast a nerez nebo samotný nerez. Váhy bývají v nízkém provedení a LCD displej bývá umístěn pod vážicí miskou. Váhy pracují buď připojené v síti, nebo díky akumulátoru, a to někdy i po dobu 100 hodin. Váhy lze doplnit ochrannou fólií, která brání jejich poškození při vážení, ať už hrozí polití tekutinami nebo působení chemikálií. Váhy lze doplnit také přídavným displejem. Některé váhy jsou vybaveny komunikací RS-232.

Váhy pro technologie a sklady jsou k dispozici v široké škále váživosti, od 2 kg do 15 000 kg. Váhy pro vážení vysokých hmotností jsou buď můstkové nebo podlahové, a to až do rozměru 3 000x3 000 mm.

Váhy dobytčí

Dobytčí váhy jsou určeny pro vážení dobytka jak hovězího, tak i vepřového. Váhy se vyrábí v nerezovém provedení s nerezovými snímači zatížení. Konstrukce váhy je zhotovena z pevnostních profilů a horní plech je nerezový vrapovaný rovný o tloušťce 5 mm. Na konstrukci je upevněna speciální ohrada k vážení zvířat, která je zhotovena z nerezových profilů.

Vážicí jednotky se připojují zpravidla v nerezovém provedení a krytí IP-65. Tyto jednotky nebývají započítány v ceně samotné můstkové váhy. V případě, že se váha používá v obchodním styku, musí se použít jednotka, která je certifikována pro obchodní vážení. V ostatních případech vážení je možné použít libovolnou vážicí jednotku.

Váhy visuté jateční

Visuté jateční váhy slouží pro vážení částí poražených zvířat. Konstrukce váhy a dráha je zhotovena z pevnostních nerezových profilů v provedení pro plocháčové a trubkové dráhy. Veškeré komponenty pro visuté jateční váhy jsou v krytí IP-65 až IP-68 a mají parametry potřebné pro daný provoz.
Visuté jateční váhy používají vážicí jednotky v nerezovém provedení a v krytí proto vodě IP-65. Díky tomu vyhovují provozu ve vlhkém prostředí a vážení je zcela bezpečné.

Váhy pro domácnost

Váhy pro domácnost jsou určeny především pro kontrolní vážení v domácnosti. Ať už se jedná o váhy kuchyňské nebo osobní, platí pro ně následující: váhy nepodléhají povinnosti ověřování, mají LCD podsvícený displej, provoz na baterie a většinou i volbu různých jednotek vážení.

Váhy přesné technologické

Přesné technologické váhy jsou váhy určené k počítání kusů, např. šroubů, matiček a různých drobných součástek, a to zejména ve skladech. Používají se proto kvalitní a spolehlivé váhy, které vynikají krátkou dobou ustálení a stabilním výsledkem vážení. Váhy mají interní akumulátor, na nějž vydrží v provozu až 50 hodin, mají režim sčítání kusů, interní rozlišení 600 000 dílků a většinou modře podsvícený displej.

Ověřitelné zlatnické váhy

Ověřitelné zlatnické váhy jsou vždy vyrobeny z kvalitních dílů, aby byla zaručena stabilita a přesnost výsledku vážení. Ověřitelné zlatnické váhy mají udělenou certifikaci, která je platná pro všechny státy Evropské unie a na základě hmotnostních údajů z těchto vah je možné stanovovat cenu. Váhy se proto ověřují každé dva roky.

Váhy lze doplnit přídavným displejem pro zákazníka, aby měl možnost kontroly nad výsledkem vážení. Váhy mají režim přepínání různých vážních jednotek a jsou standardně vybaveny komunikačním rozhraním RS-232 pro připojení PC nebo tiskárny.

Levné zlatnické váhy (kontrolní)

Levné zlatnické váhy slouží pro kontrolní vážení drobného zboží a předmětů. Kontrolní zlatnické váhy jsou k dispozici především jako váhy kapesní nebo laboratorní stolní váhy. Vždy mají režim přepínání mezi různými jednotkami vážení a některé modely jsou vybaveny komunikačním rozhraním RS-232. Levné zlatnické váhy nejsou homologovány pro obchodní styk a nelze tedy na základě jejich údajů stanovovat cenu pro výkup nebo nákup zboží.

Váhy poštovní

Poštovní váhy lze rozdělit na ověřitelné, které jsou používány především na poštách pro stanovení ceny při podávání listovních zásilek a balíků, a kontrolní, které jsou používány pouze pro převažování listovních zásilek a balíků.

Ověřitelné poštovní váhy mají certifikaci a lze je používat v obchodním styku, tzn. stanovovat na základě hodnot vážení konkrétní cenu. Kontrolní poštovní váhy jsou používány především pro informativní zjištění hmotnosti a na poště ke stanovení předběžných cen před podáním.

 Vahařská terminologie

Kalibrace
je soubor činností, kterými se za daných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličiny naměřenými měřicím přístrojem a odpovídajícími hodnotami realizovaným etalonem.

Ověření 
je soubor činností, kterými se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo vyhláškou. Ověření se deklaruje opatřením stanoveného měřidla úřední značkou nebo vydáním ověřovacího listu nebo provedením obojího.

Ověření stanoveného měřidla 
je podle zákona o metrologii oprávněn provést Český metrologický institut a v případě některých druhů stanovených měřidel také/nebo subjekt autorizovaný podle § 16 zákona o metrologii jako Autorizované metrologické středisko (takové subjekty mají přesně specifikován rozsah autorizované činnosti)

Kalibrace a ověření 
vycházejí prakticky z velmi příbuzných postupů. Rozdíl spočívá v tom, že při ověření se zkoumá shoda metrologických vlastnosti těchto měřidel s úředně stanovenými požadavky, zejména s maximálními dovolenými chybami. Při kalibraci se kvantitativně zjišťuje vztah mezi naměřenou hodnotou a jmenovitou hodnotou nastavenou etalonem. Obě činnosti jsou formou metrologické návaznosti měřidel.

Existují tři důvody, proč je třeba přístroje kalibrovat:

 • Zajistit, aby údaje uváděné přístrojem byly konzistentní s jiným měřením.
 • Stanovit správnost údajů uváděných přístrojem.
 • Zjistit spolehlivost přístroje, tj. zda je možno se na něj spolehnout.

 

Kalibrací přístroje lze dosáhnout následujících skutečností:

 • Výsledek kalibrace umožní buď přičlenění hodnot měřených veličin k indikovaným hodnotám, nebo stanovení korekcí vůči indikovaným hodnotám.
 • Kalibrace může rovněž určit další metrologické vlastnosti, jako je účinek ovlivňujících veličin.
 • Výsledek kalibrace lze zaznamenat v dokumentu, který se někdy nazývá kalibrační certifikát nebo zpráva o kalibraci

 

Justáž (nastavení) 
je seřízení měřidla dle etalonových závaží pro příslušnou třídu přesnosti tak, aby byla zajištěna správnost, jednotnost a návaznost měřidel.

Návaznost 
je vlastnost výsledku měření nebo hodnoty etalonu, kterou je určen vztah k národním nebo mezinárodním etalonům prostřednictvím nepřerušeného řetězce porovnání s uvedením příslušných nejistot. V podstatě se jedná o zařazení daného měřidla do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty veličiny počínající etalonem nejvyšší metrologické kvality.

Stanovená měřidla 
jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou ke schvalování typu a k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam (např. při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb, pro stanovení poplatků a daní, pro ochranu zdraví, pro ochranu životního prostředí, pro bezpečnost při práci, atd.). Seznam stanovených měřidel, specifikaci povinnosti schválení typu a lhůty pro následné ověření stanovených měřidel definuje vyhláška MPO č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

S ověřováním stanovených měřidel souvisí především úřední značky, které se umísťují na stanovená měřidla splňující stanovené metrologické a technické požadavky. Používány jsou však i jiné značky identifikující neověřené měřidlo, či měřidlo ověřené v omezeném rozsahu měření apod. Obdobně se v souvislosti s kalibrací pracovních měřidel a etalonů používají kalibrační značky, jakož i další značky související s těmito metrologickými činnostmi a měřidly. Všechny tyto značky si Vám dovolujeme představit zde.

Etalon 
je ztělesněná míra, měřicí přístroj, měřidlo, referenční materiál či měřicí systém určený k definování, realizaci, uchování či reprodukci jednotky nebo jedné či více hodnot určité veličiny mající sloužit jako reference.

Kilogram 
je hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu, uchovávaného v Mezinárodním úřadě pro váhy a míry (BIPM) v Sévres.

Třída přesnosti
Třída měřicích přístrojů, které splňují určité metrologické požadavky stanovené k udržení chyb v rozsahu specifikovaných mezních hodnot.

Přesnost měřidla (měřicího přístroje)
Schopnost měřidla udávat výsledky s hodnotou blízkou pravé hodnotě.

Přesnost měření
Těsnost shody mezi výsledkem měření a pravou hodnotou měřené veličiny.

Následné ověření stanoveného měřidla. 
Zákon č. 505/1990 Sb. , o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje uživatelům stanovených měřidel povinnost vést evidenci používaných stanovených měřidel podléhajících novému ověření (s datem posledního ověření) a předkládat tato měřidla k ověření podle § 18 písm. a).
Stanovená měřidla je možno k danému účelu používat jen po dobu platnosti provedeného ověření.

Doba platnosti ověření 
stanoveného měřidla stanovená zvláštním právním předpisem se počítá od začátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž bylo ověření stanoveného měřidla provedeno.

Platnost ověření stanoveného měřidla zaniká jestliže :

 • uplynula doba platnosti jeho ověření
 • byly provedeny změny nebo úpravy stanoveného měřidla, jež mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti
 • stanovené měřidlo bylo poškozeno tak, že mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro jeho ověření
 • byla znehodnocena, popřípadě odstraněna úřední značka
 • je zjevné, že i při neporušeném ověření stanoveného měřidla ztratilo toto stanovené měřidlo požadované metrologické vlastnosti

 

ČMI (v anglických textech CMI) - Český metrologický institut, národní metrologický ústav České republiky, anglicky se uvádí „Czech Metrology Institute“

OIML - Organisation Internationale de Métrologie Légale. Mezinárodní organizace pro legální metrologii.
 

Nabízíme prodej registračních pokladen, širokou nabídku vah, ale i systémy připravené na míru pro Vaši firmu. V oboru se pohybujeme už 18 let a jsme schopni poskytnout Vám kvalifikovanou pomoc při výběru vhodného zařízení do Vašich provozů. Náš region je oblast kraje Vysočina a Jižní čechy, do kterého spadají bývalé okresy Jihlava, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Jindřichův Hradec, Třeboň, České Budějovice. Samozřejmě dodáváme veškerá zařízení po celé České republice, kde zajišťujeme servis našimi partnery. V sortimentu naleznete nejen registrační pokladny a váhy pro různé použití (od laboratorních přes obchodní až po automobilové), ale i spotřební materiál (pokladní kotoučky, etikety apod.).